System Zarządzania Jakością firmy jest zgodny z wymaganiami:

  • Specyfikacji Technicznej ISO/TS 16949:2009 (dla wyrobów z branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji wyrobów metalowych metodą obróbki plastycznej, galwanicznej oraz odlewnictwa ciśnieniowego z wyłączeniem wymagań w zakresie odpowiedzialności za projektowanie wyrobów) ;
  • ISO 9001:2015 (dla pozostałych wyrobów i usług w zakresie projektowania i wykonywania oprzyrządowania produkcyjnego oraz wykonywania wyrobów z metali metodą obróbki wiórowej, elektroerozyjnej, odlewnictwa ciśnieniowego, cynkowania wyrobów oraz świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania oprzyrządowania produkcyjnego).

System oparto  na zasadach: orientacji na klienta, idei przywództwa w ustalaniu  celów i kierunku działania organizacji, zaangażowaniu pracowników, podejściu procesowym, podejściu systemowym do zarządzania, ciągłym doskonaleniu, podejmowaniu decyzji na podstawie faktów oraz wzajemnym korzystnym powiązaniu z dostawcami.
System podlega procesowi ciągłego doskonalenia w celu zapewnienia pełnej satysfakcji klientów z realizacji i obsługi zamówień. System Zarządzania Jakością jest wspomagany poprzez system CRM – do obsługi zapytań ofertowych klientów oraz system ERP – do obsługi i nadzoru nad realizacją zleceń produkcyjnych.
Dla zapewnienia kontroli i nadzoru nad procesami wytwarzania wyodrębniono w strukturze organizacyjnej  firmy dział jakości. Dział dysponuje wyposażeniem pomiarowym do kontroli geometrii i kształtu, chropowatości, twardości oraz wzorcowania drobnego wyposażenia pomiarowego.

kontrola_jakosci

multi

Nasze maszyny współrzędnościowe posiadają oprogramowanie:

  • GEOPAK – do tworzenia programów pomiarowych podstawowych elementów geometrycznych oraz błędów kształtu i położenia;
  • CAT1000S – do określania odchyłek powierzchni w stosunku do wczytanego modelu 3D, generowania przejazdów i kontroli kolizji, animacji przebiegu pomiarów, importu modeli CAD;
  • PRESETTING – do weryfikacji ustawień elektrody w oprawkach EROWY oraz wprowadzenia korekcji drążenia z uwzględnieniem wyników pomiarów elektrody.

Mikroskop pomiarowy KEYENCE jest wyposażony w gotowe aplikacje do pomiaru elementów geometrycznych płaskich i błędów kształtu z możliwością:

  • programowania dla pomiarów wielokrotnych;
  • statystycznej obróbki wyników;
  • pomiarów tzw. automatycznych, w których program sam identyfikuje wymiary na wyrobie i dokonuje pomiarów.

Chcemy aby wyposażenie pomiarowe  oraz przeszkolony i doświadczony personel dawały naszym klientom wrażenie wiarygodności i rzetelności wyników  – dla takich firm jak nasza, czyli dostawców dla branży motoryzacyjnej, istotnym aspektem współpracy jest zdobycie i utrzymanie zaufania klienta do wyników pomiarowych i podejmowanych działań jakościowych.

mikroskop

GALERIA PRZYKŁADOWYCH PRODUKCJI