System zarządzania jakością firmy jest zgodny z wymaganiami:

 • specyfikacji technicznej IATF 16949:2016 (dla wyrobów z branży motoryzacyjnej w zakresie produkcji wyrobów metalowych metodą obróbki plastycznej, galwanicznej oraz odlewnictwa ciśnieniowego z wyłączeniem wymagań w zakresie odpowiedzialności za projektowanie wyrobów);
 • ISO 9001:2015 (dla pozostałych wyrobów i usług w zakresie projektowania i wykonywania oprzyrządowania produkcyjnego oraz wykonywania wyrobów z metali metodą obróbki wiórowej, elektroerozyjnej, odlewnictwa ciśnieniowego, cynkowania wyrobów oraz świadczenia usług w zakresie konserwacji i serwisowania oprzyrządowania produkcyjnego).

Nieustannie doskonalony system zarządzania jakością jest wspomagany poprzez system CRM – do obsługi zapytań ofertowych klientów oraz system ERP – do obsługi i nadzoru nad realizacją zleceń produkcyjnych.
By zadbać o należyty nadzór nad procesami wytwarzania, wyodrębniono w strukturze firmy dział jakości. Dysponuje on wyposażeniem pomiarowym do kontroli geometrii i kształtu, chropowatości, twardości oraz wzorcowania drobnego wyposażenia pomiarowego.

kontrola_jakosci

multi

Oprogramowanie naszych maszyn współrzędnościowych to:

 • GEOPAK – do tworzenia programów pomiarowych podstawowych elementów geometrycznych oraz błędów kształtu i położenia;
 • CAT1000S – do określania odchyłek powierzchni w stosunku do wczytanego modelu 3D, generowania przejazdów i kontroli kolizji, animacji przebiegu pomiarów, importu modeli CAD;
 • PRESETTING – do weryfikacji ustawień elektrody w oprawkach EROWY oraz wprowadzenia korekcji drążenia z uwzględnieniem wyników pomiarów elektrody.

Mikroskop cyfrowy KEYENCE VHX-900F (powiększenie 200x) zapewnia:

 • możliwość obserwacji obrazów widzianych przez mikroskop na ekranie komputera;
 • rejestrację obrazów;
 • możliwość dokonywania pomiarów 2D;
 • wizualizację powierzchni w 3D.

Zaawansowana optyka i oprogramowanie zapewniają, że obrazy są zawsze ostre. Wysoka rozdzielczość HDR zapewnia możliwość oceny obiektów o niskim kontraście lub nierównomiernej jasności powierzchni. Możliwość wyświetlenia obrazów na podzielonym ekranie ułatwiają badania porównawcze.

Mikroskop pomiarowy Keyence jest wyposażony w gotowe aplikacje do pomiaru elementów geometrycznych płaskich i błędów kształtu z możliwością:

 • programowania dla pomiarów wielokrotnych;
 • statystycznej obróbki wyników;
 • pomiarów tzw. automatycznych, w których program sam identyfikuje wymiary na wyrobie i dokonuje pomiarów.

Chcemy, aby wyposażenie pomiarowe oraz wykwalifikowany i doświadczony personel dawały pewność rzetelności wyników. Działania na rzecz doskonalenia jakości oraz zdobycie i utrzymanie zaufania klientów jest dla nas bardzo ważnym aspektem współpracy.

Nasze certyfikaty