Miło nam podzielić się informacją, że Pimet znalazł się na liście firm, którym przyznano dotacje w ramach I rundy aplikacyjnej do działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu:

„Unowocześnienie parku maszynowego
Etap I – Utworzenie zautomatyzowanego centrum obróbczego.”

W ramach tego projektu zakupiliśmy frezarkę MCV750 SPEED. Między innymi dzięki takim inwestycjom jesteśmy w stanie sprostać wysokim oczekiwaniom naszych odbiorców.

W I rundzie aplikacyjnej do działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy dotację, dzięki czemu zrealizowaliśmy kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa o nazwie:

„Podniesienie konkurencyjności firmy PIMET poprzez wprowadzenie nowej ekologicznej technologii – unowocześnienie linii galwanizerni.”

 Niedawno otrzymaliśmy również dotację z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2003 „Rozwój i modernizacja przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie” na realizację projektu:

„Zakup urządzeń usprawniających procesy obróbcze na tokarce i frezarce.”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 zrealizowaliśmy w okresie 03.2009–08.2010 projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt polegał na wdrożeniu produkcji odlewów ze stopów cynku o szczególnych wymaganiach jakościowych dla branży motoryzacyjnej na podstawie wysokowydajnego, gorącokomorowego procesu technologicznego.

„Uruchomienie i wdrożenie w firmie PIMET S.J. produkcji odlewów ze stopów cynku dla motoryzacji o szczególnych wymaganiach jakościowych dla motoryzacji w oparciu o innowacyjny, wysokowydajny, gorąco komorowy proces technologiczny.”

W latach 2010–2011 zrealizowaliśmy kolejny projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza” działania 2.3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Projekt usprawnił i znacząco unowocześnił zarządzanie firmą, a ponadto wpłynął na poprawę obsługi klientów, dzięki czemu zwiększyła się nasza konkurencyjność na rynku. Projekt nosił nazwę:

„Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy PIMET poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii ICT – etap I zakup i wdrożenie zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie.”

 Również w ramach IV rundy aplikacyjnej do działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” otrzymaliśmy dotację. Dzięki temu zrealizowaliśmy kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o nazwie:

„Unowocześnienie parku maszynowego
Etap III – zakup wycinarki drutowej.”