Pimet uznaje ochronę środowiska za jeden ze swoich priorytetów. Jak wygląda to w praktyce?

Strategia rozwoju firmy obejmuje zgodną z wymaganiami prawnymi dbałość o środowisko naturalne. Technologie i procesy wytwarzania uwzględniają:

  • ograniczenie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko;
  • optymalizację zużycia surowców i czynników energetycznych;
  • doskonalenie systemu gospodarki odpadami.


Ograniczenie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko


Optymalizację zużycia surowców i czynników energetycznych


Doskonalenie systemu gospodarki odpadami

Efektem tych działań jest:

  • wykorzystywanie stosownych odpadów w dziale odlewni;
  • segregacja i sprzedaż odpadów metalowych;
  • eliminacja Cr+6 oraz dostosowanie się do wymagań dyrektywy REACH, regulującej stosowanie chemikaliów;
  • wyposażenie w pełni zautomatyzowanej linii galwanicznej w neutralizator ścieków (zneutralizowane ścieki wymaganej jakości są odprowadzane do kanalizacji, natomiast osady poneutralizacyjne odbiera wyspecjalizowana firma);
  • gromadzenie i przekazywanie odpowiednim firmom zużytych olejów maszynowych;
  • wykorzystanie wody w zamkniętym obiegu systemu chłodzenia maszyn oraz systemu ogrzewania firmy;
  • sprzedaż maszyn wycofywanych z produkcji firmom zainteresowanym ich dalszą eksploatacją.

Jako firma jesteśmy szczególnie dumni z wynikającego z troski o środowisko naturalne wieloletniego wdrażania nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym Pimet oszczędnie korzysta zarówno z materiałów, jak i energii.